Go Beyond Your Wildest Dreams

Digital Printing
new age technology

The highest standards in traditional & digital printing no matter how
big or small the job.

Idite dalje od svojih najluđih snova

Digitalna štampa
tehnologija novog doba

Najviši standardi u tradicionalnoj i digitalnoj štampi bez obzira na to da li se radi o velikom ili malom poslu.

Go Beyond Your Wildest Dreams

Digital Printing
new age technology

The highest standards in traditional & digital printing no matter how
big or small the job.

Go Beyond Your Wildest Dreams

Your Digital Presence Is About To Take Off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetr adipiscing elit. Proin rutrum euismod dolor, ultricies aliquam nulla off  maxim accumsan.

O kompaniji

Aktivni centar – organizacija osoba s invaliditetom je NVO koja u svijetu digitalne štampe i dizajna posluje već  od 2016. godine, na način što se finansira isključivo od sopstvenog rada.

Na nivou naše Opštine sarađujemo sa velikim brojem preduzeća, ustanova i organa lokalne samouprave, kao i NVO sa područja Opštine Cetinje.

Težimo proširenju asortimana proizvoda i širimo mrežu zadovoljnih klijenata na teritoriji cijele Crne Gore.

The Sky's The Limit

We Create Unique Campaigns That Help Your Business Grow

Lorem ipsum dolor sit orot amet, conse ctetur adip scing elit. Proin rutrum euismod dolor ultricies aliq luam ekolor.

Usluge koje nudimo

068-printing

Digitalna štampa

Digitalna štampa je savremena štamparska tehnologija koja je izuzetno zastupljena u štamparijama širom Crne Gore...

069-printer-4

Kako funkcioniše digitalna štampa?

Digitalna štampa predstavlja modernu štamparsku metodu, koja pomoću lasera prenosi zadani motiv (tekst ili sliku) na papir...

070-printer-5

Štampa velikih formata

Sam proces izrade velikih formata identičan je tehnici digitalne štampe, a zbog veličine formata smatraju je jednom od...

071-print

Štampa na tekstilu

Za štampu na tekstilu koristi se više tehnika digitalne, sublimacione štampe, štampa na...

072-offset

Grafički dizajn i priprema za štampu

Grafički dizajn i priprema za štampu su dio naših usluga, koje realizujemo u cilju postizanja...

073-duplicate

Fotokopiranje

Fotokopiranje predstavlja postupak dupliranja, odnosno umnožavanja određenog dokumenta. Fotokopiranje...

We Solve Real Problems

what can we do for you?

Social Media

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

SEO

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

PPC

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

Strategy​​

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

Web Design​

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

Content Marketing​

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

Timothy Powell

Creative Director

Lisa R. Boone

PPC Ninja

our work inspires smiles

The Faces Behind Our Success

we love them

what our clients have to say

Meet Our Clients

Upoznajte naše klijente

Lorem ipsum dolor sit orot amet, consectetur adip scing
elit. Proin rutrum euismod dolor, ultricies aliq luam off
kool or taka ekolor.

Rado ćemo vas upoznati i saznati sve o vašem poslovanju.